La rencontre entre le Basic-Fit Brussels et Belfius Mons-Hainaut aura, comme pressenti, lieu le dimanche 10 janvier 2016 à 15h00.

Suite aux intempéries en Ukraine, notre adversaire ne savait pas revenir à temps en Belgique pour disputer la rencontre qui était initialement prévue ce vendredi à 20h30.

Malgré ce changement de date, le Basic-Fit Brussels compte sur votre soutien inconditionnel pour empocher une nouvelle victoire à Neder !

De wedstrijd tussen  Basic-Fit Brussels et le Belfius Mons-Hainaut vindt, zoals verwacht, plaats op zondag 10 januari 2016 om 15u00.

Door de barre weersomstandigheden in Oekraïne kon onze tegenstander niet tijdig naar België terugkeren voor de wedstrijd die oorspronkelijk vrijdag om 20u30 plaats zou vinden.

Ondanks deze datumwijziging rekent Basic-Fit Brussels op jouw steun om een nieuwe overwinning in Neder te boeken !