The official website of the
basic-fit brussels basketball team

New Partner : Mercedes-Benz Drogenbos !

24/10/2016

Nous sommes fiers d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat d’une saison avec le concessionnaire Mercedes-Benz Drogenbos !

Notre nouveau partenaire, qui est la plus grande filiale fleet de Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, est également une filiale smart et dispose d’un showroom de plus de 2000 m² et d’un stock de voitures rapidement disponibles.

Vous souhaitez profiter du plaisir de conduire à l’allemande? Rendez-vous Grande Route 340 à 1620 Drogenbos pour une visite du showroom ou un test !

Wij zijn bijzonder fier om een nieuwe partner voor te stellen, met name Mercedes-Benz Drogenbos !

Onze nieuwe partner, die de grootste fleet van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV bezit, is ook een smart-filiaal en bezit een showroom van meer dan 2000 m² en een grote stock aan wagens die snel beschikbaar zijn.

Wil je ook van het Duitse rijplezier genieten? Afspraak op de Grote Baan 340 te 1620 Drogenbos voor een bezoek aan de showroom en een test !