Où en est l’évolution de la grande salle de basket à Bruxelles?
Notre échevin des sports, Alain Courtois, nous en disait plus lors du dernier Business Club du Basic-Fit Brussels !

Wat is de stand van zaken voor de bouw van een grote basketbalzaal in Brussel?
Onze Schepen van Sport, Alain Courtois, vertelde ons meer over de evolutie ervan tijdens de laatste Business Club van Basic-Fit Brussels !