Le Basic-Fit Brussels parrainera, le week-end du 3 octobre prochain, le Relais pour la vie Bruxelles ULB !
Vous aussi, vous souhaitez apporter votre soutien? Rendez-vous sur le site web du Relais pour la vie pour plus d’infos !

Basic-Fit Brussels is peter van het project Levensloop Brussel aan de ULB tijdens het weekend van 3 oktober !
Wil je ook jouw steentje bijdragen? Afspraak op de website van Levensloop voor meer info !