« Encore un match où on est pas passé très loin de la victoire. Je pense que ce groupe mérite vraiment quelques victoires de plus au regard de son jusqu’au-boutisme et de sa mentalité.

Nous travaillons vraiment dur pour apporter cette victoire à notre public, mais nous connaissons encore des petits manquements de maturité et d’expérience qui nous sont préjudiciables en fin de match. C’est sur ces détails que nous allons nous atteler dans les semaines qui viennent.

En tout cas, je peux vous certifier que le moral des troupes n’est pas atteint après ce match contre les Giants et que nous allons nous préparer au mieux cette semaine afin de ramener cette première victoire en déplacement à Bruxelles! »

« Weer een wedstrijd waar we zo dicht bij een overwinning zijn geweest. Ik denk dat deze groep echt enkele gewonnen wedstrijden meer verdiend dan het tot op heden het geval is, alleen al voor de mentaliteit en de drang om bij elke match tot het uiterste te gaan.

We werken hard om ons publiek deze overwinning te schenken, maar we kennen onze minpunten qua maturiteit. Deze zijn ons telkens fataal naar het einde van de wedstrijd toe. We blijven op deze details hameren in de komende weken.

In elk geval kan ik u verzekeren dat het mentaal van de spelers niet aangetast is na de wedstrijd tegen de Giants en dat we ons voorbereiden om zaterdag de eerste overwinning naar Brussel mee te graaien. »