l’Avis de notre coach Serge Crevecoeur après le match contre Okapi Aalstar:

« Je dois reconnaître que cette défaite a laissé des traces dans les esprits du groupe. Surtout dans la manière car il n’est évidemment pas honteux de perdre contre Alost qui est un des ténors du championnat.

Nous devons absolument être capables de mouiller notre maillot dès le début du match et de vendre plus chèrement notre peau. C’est une question de fierté et de mentalité.

Je ne vais pas cacher que nous traversons une période difficile dont nous devons sortir le plus rapidement possible. Le travail et l’intensité aux entraînements devraient nous y aider. Le but est de relever la tête ce dimanche pour le match important à Louvain. »

De mening van onze coach Serge Crevecoeur na de wedstrijd tegen Okapi Aalstar:

 »Ik moet toegeven dat deze verliesbeurt sporen heeft achtergelaten binnen de groep. Zeker de wijze waarop, omdat het geen schande is om van Aalst te verliezen. Zij zijn tenslotte één van de tenoren van de competitie.

We moeten absoluut in staat zijn om onze shirts nat te maken vanaf het begin van de wedstrijd en onze huid duurder te gaan verkopen. Dit is een kwestie van fierheid en mentaliteit.

Ik ga niet gaan ontkennen dat we in een moeilijke periode zijn maar we moeten er absoluut zeer snel uit. Het werk en de intensiteit op de training moeten ons hierbij helpen. Het is nu de bedoeling om deze zondag een resultaat neer te zetten in de uiterst belangrijke wedstrijd in Leuven.’

Basic-Fit Brussels