La nouvelle salle, l’équipe 2015-2016, les ambitions…
TV Brussel revient sur notre conférence de presse avec ce reportage !

De nieuwe zaal, onze ploeg 2015-2016, de ambities…
TV Brussel kwam terug op onze persconferentie met de volgende reportage !